K.B. 17-8-2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1576

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd gewijzigd door: B.S. 7-2-2019

Dit artikel wordt geciteert in het artikel 10 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30-11-2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18-5-2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en van het besluit van de Vlaamse Regering van 7-12-2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten- B.S. 31-12 - ed. 1

FR   NL  


Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 31/08/2007
  "   "  18/07/2011

FR   NL