K.B. 17-8-2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2-1-2001 wat de harmonisering van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinstellingen betreft; [V - K.B. 25-4-2014 - B.S. 28-5 - ed. 2 - art. 1 (I.W. 1-1-2013)]

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1581

Note: Teks met volledige historiek

Deze tekst is laatst gewijzigd door: B.S. 26-6-2014

FR   NL  


Koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2     Art. 3     Art. 4     Art. 4bis.     Art. 5     Art. 6     Art. 6bis     Art. 7     Art. 8     Art. 9     Art. 10     Art. 11

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 128/12/2012
Annexe 228/12/2012
  "   "  01/01/2013
Annexe 01/01/2006
  "   "  18/07/2008

FR   NL