K.B. 21-8-2008: voorwaarden en modaliteiten voor financiële tegemoetkoming voor werking van representatieve beroepsorganisatie van tandheelkundigen

Résumé: Papieren versie: pagina UB/1629

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 2-9-2008 - ed. 1

FR   NL  


Koninklijk besluit van 21 augustus 2008 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de tandheelkundigen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.

FR   NL