M.B. 31-8-2009: tot uitvoering van art. 11, tweede lid, van het K.B. van 1-4-07 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in art. 37, §§ 1 en 19 van de wet en tot invoering van het OMNIO-statuut

Résumé: Papierversie: UB/1819

Note: Deze tekst werd ingevoegd door B.S. 15-9-2009 - ed. 2

FR   NL  


Ministerieel besluit van 31 augustus 2009 tot uitvoering van artikel 11, tweede lid, van het koninklijk besluit van 1 april 2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§ 1 en 19 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut

Table des Matières du document

Artikel. 1.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 0125/09/2009
Annexe 0225/09/2009

FR   NL