K.B. 20-7-2010: voorwaarden en modaliteiten voor financiële tegemoetkoming voor werking van representatieve beroepsorganisaties van logopedisten

Note: Laatst aangepast door B.S. 9-8-2010 - Corrigendum

FR   NL  


Koninklijk besluit van 20 juli 2010 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de logopedisten

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

FR   NL