K.B. 23-4-2013 tot uitvoering van artikel 52, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de medische huizen

Résumé: Papierversie: pagina UB/2135

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 3-2-2020 - Wijzigende numac: 2020020095

FR   NL  


Koninklijk besluit van 23 april 2013 tot uitvoering van artikel 52, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de medische huizen

Table des Matières du document

Hoofdstuk I - Definities en Algemene bepalingen

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

Hoofdstuk II - Berekening van de forfaitaire bedragen

Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.

Hoofdstuk III - Voorwaarden voor de betaling van de forfaitaire bedragen

Afdeling I - Akkoorden gesloten met het oog op de forfaitaire betaling van verstrekkingen

Art. 13.     Art. 14.

Afdeling II - Inschrijving van de rechthebbende

Art. 15.     Art. 16.     Art. 17.     Art. 18.

Afdeling III - Betaling van de forfaitaire betalingen

Art. 19.     Art. 20.     Art. 21.     Art. 22.     Art. 23.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet01/05/2013

FR   NL