K.B. 10-8-2015: tot vaststelling voor het jaar 2015 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001

Résumé: Papierversie: pagina UB/

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 25-8-2015

FR   NL  


Koninklijk besluit van 10 augustus 2015 tot vaststelling voor het jaar 2015 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL