M.B. 22-12-2015: model en gebruik ontvangstbewijsboekje, ontvangsbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en dagboek te gebruiken door podologen en diëtisten

Résumé: Numac tekst: 2015003478

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 29-12-2015 - Wijzigende numac: 2015003478

FR   NL  


Ministerieel besluit van 22 december 2015 tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijsboekje, van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de podologen en de diëtisten

Table des Matières du document

Artikel 1.

Ontvangstbewijsboekjes

Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

Ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp

Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.     Art. 15.     Art. 16.     Art. 17.     Art. 18.     Art. 19.     Art. 20.     Art. 21.     Art. 22.

Dagboek

Art. 23.     Art. 24.

Afwijkingsmaatregelen

Art. 25.     Art. 26.     Art. 27.

Bijzondere bepalingen in verband met de honoraria betreffende geneeskundige verstrekkingen die in een inrichting voor geneeskundige verzorging worden verricht

Art. 28.     Art. 29.     Art. 30.     Art. 31.     Art. 32.

Overgangs-, opheffings- en uitvoeringsmaatregelen

Art. 33.     Art. 34.     Art. 35.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 0101/07/2015
Annexe 0201/07/2015
Annexe 0301/07/2015

FR   NL