Protocol 24-11-2016 goedgekeurd door de nationale commissie tandartsen-ziekenfondsen bedoeld in art. 30 van K.B. 3-7-1996 tot uitvoering van de wet 14-7-1994 en betreft de toepassingsvoorwaarden voor uitwisselingen van elektronische gegevens tussen tandartsen en verzekeringsinstellingen via het MyCareNet-netwerk.

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 11-1-2017

FR   NL  


Protocol van 24 november 2016 goedgekeurd door de nationale commissie tandartsen-ziekenfondsen bedoeld in artikel 30 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 en betreft de toepassingsvoorwaarden voor uitwisselingen van elektronische gegevens tussen tandartsen en verzekeringsinstellingen via het MyCareNet-netwerk.

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.

FR   NL