Huishoudelijk reglement 3-12-2017: Overeenkomstencommissie Verstrekkers Implantaten - Verzekeringsinstellingen

Résumé: Numac Tekst: 2017A40964

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 2-2-2018 - Wijzigende numac: 2017A40964

FR   NL  


Bijlage bij het koninklijk besluit van 3 december 2017 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomstencommissie verstrekkers van implantaten - verzekeringsinstellingen

Table des Matières du document

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Bijeenroeping

Artikel 1.     Art. 2.

Zetel

Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

Agenda

Art. 6.

Stemmingen

Art. 7.     Art. 8.

Secretariaat en notulen

Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.

Raadpleging per email

Art. 12.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 113/12/2017

FR   NL