Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 betreffende de aanwijzing van tweetalige adjuncten in de centrale diensten

Art. 9.


Art. 10.
03/12/1966 Artikel 43, § 6, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, treedt in werking de dag van de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 11.

FR   NL   [Affichage pour impression]