Publié le 04/02/1977
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 31 januari 1977 tot bepaling van de verstrekkingen van klinische biologie, bedoeld in artikel 63 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Artikel 1.


Art. 2.
01/04/1997 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

FR   NL   [Affichage pour impression]