K.B. 8-5-2018: vaststelling en uitkering van bedragen van vergoedingen voor invoering van functieklassificatie die is voorzien in sociaal akkoord dat betrekking heeft op federale gezondheidssector en dat op 25-10-2017 door federale regering werd gesloten met betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers

Note: Tekst met volledige historiek
Opgeheven door: K.B. 10-4-22 - B.S. 12-5 - art. 11 - van toepassing vanaf 1-1-2022
Numac: 2022031676

FR   NL  


Koninklijk besluit van 8 mei 2018 tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieklassificatie die is voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I. - Vaststelling en bestemming van de bedragen voor 2017

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

HOOFDSTUK 2. - Vaststelling en bestemming van de bedragen vanaf 2018

Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.

FR   NL