Publié le 29/03/2013
   

FR   NL  

Wet van 31 maart 2010 betreffende vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg

Art. 10.


Art. 11.
08/04/2013 Opgeheven bij: Wet 19-3-2013 - B.S. 29-3 - ed. 2 - art. 29

HOOFDSTUK 4. - Procedure

Afdeling 1. - De aanvraag

Art. 12.

FR   NL   [Affichage pour impression]