Publié le 21/09/1958
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 10 september 1958 tot vaststelling van de gewaarborgde minimumbedragen van de rust- en overlevingspensioenen voor zeelieden ter koopvaardij

Art. 4.


Art. 5.
01/03/1960 § 1. De bij dit besluit gewaarborgde minimumbedragen worden gekoppeld aan de schommelingen van het algemeen indexcijfer der kleinhandelsprijzen van het Koninkrijk.
01/03/1960 Worden gekoppeld aan het indexcijfer 110, de bedragen in voege op 1 januari 1960, zoals zij op die datum verhoogd werden krachtens hun koppeling aan de schommelingen van het algemeen indexcijfer der kleinhandelsprijzen van het Koninkrijk.
01/03/1960 Zij worden aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer overeenkomstig de bepalingen van artikel 7, § 2, van de wet van 21 mei 1955 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 maart 1961.
01/03/1960 § 2. De aanvullende pensioenen bepaald bij het koninklijk besluit van 23 september 1957 worden gekoppeld aan de schommelingen van het algemeen indexcijfer der kleinhandelsprijzen van het Koninkrijk.
01/03/1960 Worden gekoppeld aan het indexcijfer 110, de bedragen in voege op 1 januari 1960, zoals zij op die datum verhoogd werden krachtens hun koppeling aan de schommelingen van het algemeen indexcijfer der kleinhandelsprijzen van het Koninkrijk.
01/03/1960 Zij worden aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer overeenkomstig de bepalingen van artikel 7, § 2, van voormelde wet van 21 mei 1955, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 maart 1961.
01/03/1960 § 3. De in de vorige twee paragrafen bedoelde bedragen worden aangepast aan de schommelingen van het indexcijfer der kleinhandelsprijzen, volgens de bij artikel 36bis, lid 2, van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936, gewijzigd bij artikel 6 van dit besluit, vastgestelde regelen.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]