Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 houdende maatregelen tot vrijwaring van de verkregen rechten van ambtenaren die op 1 september 1963 verbonden waren aan een plaatselijke of gewestelijke dienst gevestigd in Brussel-Hoofdstad

Art. 4.


HOOFDSTUK II - GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Art. 5.
03/12/1966 Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaren die op 1 september 1963 verbonden waren aan een gemeentelijke plaatselijke dienst in Brussel-Hoofdstad.


Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]