Publié le 28/08/1986
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954

Art. 7.


Art. 8.
01/01/1997 Wanneer een krediet, dat geopend is in de begrotingen van het Rijk, van de Gemeenschappen of van de Gewesten ten bate van een instelling van categorie D gewijzigd wordt, wordt de begroting van deze instelling dienovereenkomstig aangepast vanaf de betekening.

HOOFDSTUK III - OVER HET HOUDEN VAN DE BOEKHOUDING

Art. 9.

FR   NL   [Affichage pour impression]