Publié le 18/04/1954
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 9 april 1954 ter regeling van de bevoegdheden van de revisoren bij de instellingen van openbaar nut

Art. 12.


Art. 13.
28/04/1954 De functie van revisor bij een instelling van openbaar nut, onder artikel 1 van de wet van 16 maart 1954 vermeld, is onverenigbaar:
28/04/1954 met die van beheerder of met eender welke functie uitgeoefend in hetzelfde organisme;
28/04/1954 met die van regeringscommissaris, van afgevaardigde van de Minister van Financiën of van Inspecteur van Financiën bij hetzelfde organisme.

Art. 14.

FR   NL   [Affichage pour impression]