Publié le 18/05/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 8 mei 2018 tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieklassificatie die is voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers

Art. 8.


Art. 9.
28/05/2018
  -31/12/2021
Elk jaar, tegen 31 mei, maken de in het artikel 8 bedoelde fondsen een verslag over aan het RIZIV waarin de aanwending van de middelen zoals vastgesteld in artikel 6 wordt toegelicht. De middelen die niet werden aangewend worden afgehouden van de stortingen die het RIZIV doet in uitvoering van artikel 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]