d'application à partir du 01/01/2002
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende de bedragen van de administratiekosten die voor het jaar 2002 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend
Artikel 1.
01/01/2002 Rekening houdend met de parameters bepaald in artikel 195, § 1, 2°, derde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, worden de bedragen van de aan de verzekeringsinstellingen toegekende administratiekosten voor het jaar 2002 vastgesteld op :
01/01/2002 a) 732.075.000 EUR voor de vijf landsbonden;
01/01/2002 b) 12.603.000 EUR voor de Kas voor geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]