d'application à partir du 01/01/2002
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende de bedragen van de administratiekosten die voor het jaar 2002 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend

Artikel 1.


Art. 2.
01/01/2002 Het gedeelte van de in artikel 1 bepaalde bedragen, waarvan de toekenning afhankelijk is van de wijze waarop de verzekeringsinstellingen hun wettelijke opdrachten uitvoeren, wordt vastgesteld op :
01/01/2002 a) 49.578.700 EUR voor de vijf landsbonden;
01/01/2002 b) 852.760 EUR voor de Kas voor geneeskundige verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]