d'application à partir du 01/01/2002
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 26 juni 2002 betreffende de bedragen van de administratiekosten die voor het jaar 2002 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend

Art. 2.


Art. 3.
01/01/2002 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

FR   NL   [Affichage pour impression]