Publié le 17/04/2003
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 179.


Art. 180.
01/02/2003 Het personeel van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering staat onder de leiding van de houder van de managementfunctie belast met het dagelijks beheer van de instelling, bijgestaan door een adjunct.
01/02/2003 De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het statuut en de procedure van aanstelling van de in dit artikel vermelde ambtenaren.

Art. 181.

FR   NL   [Affichage pour impression]