Publié le 27/08/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 209.


Art. 210.
06/09/1994 De bepalingen van deze gecoördineerde wet laten onverkort de bepalingen van de in België geldende internationale verdragen inzake sociale zekerheid.
06/09/1994 De moeilijkheden waartoe de toepassing van deze internationale verdragen aanleiding kan geven, worden door de Koning geregeld op voorstel of na advies van het Verzekeringscomité of het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen binnen hun bevoegdheid.

Art. 211.

FR   NL   [Affichage pour impression]