d'application à partir du 02/01/1995
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 69quater.


Art. 69quinquies.
P 02/01/1995
  -09/05/2014
In artikel 21 van de bijlage bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 januari 1986, worden de omschrijving van de verstrekkingen 5950 532416-532420 en 5951 532512-532523 en de toepassingsregel daaropvolgend vervangen door de volgene omschrijvingen en toepassingsregelen:
P 02/01/1995
  -09/05/2014
"5950 532416-532420
P 02/01/1995
  -09/05/2014
Algemene P.U.V.A.-behandeling in een bestralingskabine onder continue monitoring van de U.V.A.-intensiteit (in mW/cm²), met protocol dat de toegediende U.V.A.-dosis (in Joules/cm²) per zitting en cumulatief vermeldt, per zitting K 15.
P 02/01/1995
  -09/05/2014
De verstrekking 532416-532420 is uitsluitend vergoedbaar voor gevallen van lichen ruber planus, mycosis fungoïdis, parapsoriasis, psoriasis en door lichttesten aangetoonde lichtgevoeligheid.
P 02/01/1995
  -09/05/2014
5951 532512-532523
P 02/01/1995
  -09/05/2014
"P.U.V.A.-behandeling van dermatologische aandoeningen, met controle van de patiënt en dosimetrie, bij elke zitting, door de geneesheer-specialist voor dermatologie: lokale behandeling (één of meer streken), per zitting K 5.
P 02/01/1995
  -09/05/2014
De verstrekkingen 532416-532420 en 532512-532523 mogen noch onderling, noch met de raadplegingen of andere handelingen inzake fysiotherapie worden gecumuleerd."

Art. 69sexies.

FR   NL   [Affichage pour impression]