Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 181.


(En vigueur le: 06/09/1994 - )

est cité par:

Bijlage bij het koninklijk besluit van 25 november 1997 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 11

Overeenkomstig artikel 181, eerste lid, van de wet gecoördineerd op 14 juli 1994, worden de machten inzake dagelijks beheer van de administrateur-generaal van het Instituut, als volgt omschreven :
(En vigueur le: 01/03/1997 - )


Bijlage bij K.B. 8 december 1999: Huishoudelijk reglement van het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 11

Overeenkomstig artikel 181, eerste lid, van de wet gecoördineerd op 14 juli 1994 worden de machten inzake dagelijks beheer van de administrateur-generaal van het Instituut als volgt omschreven :
(En vigueur le: 01/10/1999 - )


Bijlage bij het koninklijk besluit van 2 februari 1998 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 11

Overeenkomstig artikel 181, eerste lid van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994, worden de machten inzake dagelijks beheer van de administrateur-generaal van het Instituut, als volgt omschreven :
(En vigueur le: 01/03/1998 - )


Bijlage bij het koninklijk besluit van 10 november 1997 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité van de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Art. 11

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 181, eerste lid van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 worden de bevoegdheden inzake dagelijks beheer van de administrateur-generaal van het Instituut als volgt omschreven :
(En vigueur le: 01/10/1997 - )


Bijlage bij het koninklijk besluit van 10 november 1997 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Huishoudelijk reglement van 19 april 2014 van het Beheerscomité van het Fonds voor de medische ongevallen

Art. 12

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 181, eerste lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 worden de bevoegdheden inzake dagelijks beheer van de administrateur-generaal van het Instituut als volgt omschreven :
(En vigueur le: 13/08/2014 - )