Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 47.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. De in <:C 1>artikel 42<:c> bedoelde overeenkomsten stellen voor de in ...
      d'application ā partir du 06/09/1994

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 p.81286 art.33 Opheffing] <:W>Opgeheven bij: Wet 11-8-17 - B.S. 28-8 - ed. 1 - art. 33 (Vroeger 2e lid)<:w>
      d'application ā partir du 07/09/2017