Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 127.

[Wet 24/12/1999 - B.S. 31/12/1999 éd.3 Vervanging] c) tot iedere verplegingsinrichting, instelling of dienst, bedoeld in <:C 1>artikel ...
      d'application à partir du 10/01/2000