Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 127.

[Wet 24/12/1999 - B.S. 31/12/1999 éd.3 Vervanging] § 4. Is eveneens verboden, publiciteit voor de in <:C 1>artikel 34, eerste lid, ...
      d'application à partir du 10/01/2000

[Wet 19/03/2013 - B.S. 29/03/2013 éd.2 p.20184 art.14 Opheffing] § 4. <:M>Opgeheven door: Wet 19-3-13 - B.S. 29-3 - ed. 2 - art. 14<:m>
      d'application à partir du 08/04/2013