Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 127.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] § 1. Om de in <:C 1>artikel 34<:c> bedoelde geneeskundige verstrekkingen te ...
      d'application à partir du 06/09/1994

[Wet 19/03/2013 - B.S. 29/03/2013 éd.2 p.20184 art.14 Wijziging] § 6. <:M>Opgeheven door: Wet 19-3-13 - B.S. 29-3 - ed. 2 - art. 14<:m>
      d'application à partir du 08/04/2013