Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 167.

[Wet 18/12/2016 - B.S. 27/12/2016 p.89713 Invoeging] <:M>Elk semester wordt een inventaris van de compromissen en dadingen ...
      d'application Ó partir du 06/01/2017