Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 181.

[Wet 22/02/1998 - B.S. 03/03/1998 Invoeging] Volgens (lezen: In de zin van ) dit artikel bevatten de bijzondere diensten niet ...
      d'application Ó partir du 13/03/1998

[Wet 14/01/2002 - B.S. 22/02/2002 Opheffing] Achtste lid opgeheven bij: Wet 14-1-02 - B.S. 22-2 - ed. 1
      d'application Ó partir du 01/06/2001