Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 211.

[Wet 29/04/1996 - B.S. 30/04/1996 Vervanging] § 1. Overeenkomstig de door de Koning vastgestelde modaliteiten organiseert het Instituut ...
      d'application ā partir du 10/05/1996

[Wet 22/02/1998 - B.S. 03/03/1998 Wijziging] De verkiezingen zijn geheim en geschieden volgens het kiessysteem van ...
      d'application ā partir du 13/03/1998