Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 211.

[Wet 29/04/1996 - B.S. 30/04/1996 Vervanging] § 1. Overeenkomstig de door de Koning vastgestelde modaliteiten organiseert het Instituut ...
      d'application ā partir du 10/05/1996

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 p.81289 art.43 Wijziging] De Koning bepaalt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de voorwaarden waaraan ...
      d'application ā partir du 07/09/2017
      Note: Wijziging enkel in NL