Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 69quinquies.

[Wet 21/12/1994 - B.S. 23/12/1994 Invoeging] In artikel 21 van de bijlage bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het koninklijk ...
      d'application à partir du 02/01/1995

[Wet 10/04/2014 - B.S. 30/04/2014 éd.1 p.35445 art.20 Opheffing] <:W>Opgeheven door: Wet(div) 10-4-14 - B.S. 30-4 - ed. 1 - art. 20<:w>
      d'application à partir du 10/05/2014