Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35ter.

[Wet 27/12/2005 - B.S. 30/12/2005 éd.2 p.57373 art.89 Vervanging] § 1. Een nieuwe vergoedingsbasis wordt vastgesteld voor de specialiteiten, bedoeld in ...
      d'application ŕ partir du 01/01/2006