Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35ter.

[Programmawet 23/12/2009 - B.S. 30/12/2009 éd.1 p.82317 art.35 Vervanging] 1° <:M>ofwel, wanneer paragraaf 3, eerste lid, 1° of 2°, werd toegepast, wordt ...
      d'application à partir du 09/01/2010

[Wet 29/12/2010 - B.S. 31/12/2010 éd.3 p.83526 art.115 Wijziging] 1° ofwel, wanneer <:M>binnen een periode van 24 maanden na de vaststelling van de ...
      d'application à partir du 10/01/2011