Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35ter.

[Wet 30/07/2013 - B.S. 01/08/2013 éd.2 p.48275 art.32 Invoeging] § 9. <:W> Op 1 januari 2014 :
      d'application ŕ partir du 11/08/2013