Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecordineerd op 14 juli 1994

Art. 35ter.

[Wet 27/12/2005 - B.S. 30/12/2005 d.2 p.57373 art.89 Vervanging] 1. Een nieuwe vergoedingsbasis wordt vastgesteld voor de specialiteiten, bedoeld in ...
      d'application partir du 01/01/2006

[Wet 22/12/2008 - B.S. 29/12/2008 d.4 p.68741 art.100 Wijziging] 2. De vermindering, bedoeld in 1, wordt niet toegepast op de injecteerbare vorm ...
      d'application partir du 08/01/2009

[Wet 22/12/2008 - B.S. 29/12/2008 d.4 p.68741 art.100 Wijziging] 2. De vermindering, bedoeld in 1, wordt niet toegepast op de injecteerbare vorm ...
      d'application partir du 08/01/2009

[Wet 22/12/2008 - B.S. 29/12/2008 d.4 p.68741 art.100 Wijziging] 2. De vermindering, bedoeld in 1, wordt niet toegepast op de injecteerbare vorm ...
      d'application partir du 08/01/2009

[Programmawet 23/12/2009 - B.S. 30/12/2009 d.1 p.82316 art.35 Wijziging] 2. De vermindering, <:M>als bedoeld in de eerste paragraaf, eerste lid <:m>, ...
      d'application partir du 09/01/2010

[Wet 17/02/2012 - B.S. 17/02/2012 d.3 p.11600 art.3 Wijziging] 2. <:W>De in 1 bedoelde verminderingen worden op de helft van de in 1 ...
      d'application partir du 27/02/2012

[Programmawet 26/12/2015 - B.S. 30/12/2015 d.2 p.80625 art.88 Wijziging] 2. De in 1 bedoelde verminderingen worden <:W>op 27,82 pct. teruggebracht voor ...
      d'application partir du 09/01/2016