Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35ter.

[Programmawet 23/12/2009 - B.S. 30/12/2009 éd.1 p.82316 art.35 Invoeging] § 2bis. <:M>De vermindering, bedoeld in paragraaf 1, tweede lid, wordt niet toegepast ...
      d'application à partir du 09/01/2010

[Wet 07/02/2014 - B.S. 25/02/2014 éd.2 p.15450 art.18 Wijziging] De lijst kan <:W>...<:w> van rechtswege worden aangepast opdat rekening ...
      d'application à partir du ?

[Wet 22/06/2016 - B.S. 01/07/2016 p.40054 art.13 Wijziging] De lijst kan maandelijks en van rechtswege worden aangepast opdat rekening wordt ...
      d'application à partir du 01/09/2016
      Note: De Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de in het eerste lid vermelde datum.