Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35ter.

[Programmawet 23/12/2009 - B.S. 30/12/2009 éd.1 p.82975 Invoeging] <:M>De bepalingen van het eerste en het tweede lid kunnen niet op een ...
      d'application à partir du 09/01/2010

[Wet 18/12/2016 - B.S. 27/12/2016 p.89712 art.7 Wijziging] De bepalingen van het eerste en <:M>het tweede en het vijde lid<:m> kunnen niet ...
      d'application à partir du 06/01/2017