Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 146bis

[Wet 13/12/2006 - B.S. 22/12/2006 éd.2 p.73806 art.103 Invoeging] § 1. Na melding door de verzekeringsinstellingen, de profielencommissies of op ...
      d'application ŕ partir du ?