Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 146bis

[Wet 19/12/2008 - B.S. 31/12/2008 éd.3 p.69330 art.40 Vervanging] <:M>De verklaringen worden voorgelegd aan het Comité dat :
      d'application à partir du 10/01/2009

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 p.81289 art.43 Wijziging] De gebruikte methodologie bij het samenstellen van de steekproef en de analyse ...
      d'application à partir du 07/09/2017
      Note: Wijziging enkel in NL