Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 166.

[Wet 19/05/2010 - B.S. 02/06/2010 éd.2 p.34355 art.12 Vervanging] § 1. <:W>De volgende administratieve sancties worden opgelegd voor de inbreuken bepaald ...
      d'application à partir du 12/06/2010