Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 50.

[Wet 21/12/1994 - B.S. 23/12/1994 Vervanging] De Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen en de Nationale ...
      d'application à partir du 02/01/1995

[Wet 01/03/2007 - B.S. 14/03/2007 p.13612 Wijziging] De Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen wordt voorgezeten door een ...
      d'application à partir du 24/03/2007

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 p.81289 art.43 Wijziging] De Nationale Commissie <:W>artsen-ziekenfondsen<:w> wordt voorgezeten door ...
      d'application à partir du 07/09/2017
      Note: Wijziging enkel in NL