Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 185.

[Wet 10/12/2009 - B.S. 31/12/2009 éd.3 p.82979 art.53 Vervanging] § 2. <:W>In afwijking van <:C 1>artikel 12, 3°<:c>, worden ...
      d'application à partir du 10/01/2010

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 p.81289 art.43 Wijziging] § 2. In afwijking van <:C 1>artikel 12, 3°<:c>, worden ...
      d'application à partir du 07/09/2017
      Note: Wijziging enkel in NL