Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 2.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] In deze gecoördineerde wet wordt verstaan:
      d'application à partir du 06/09/1994

[Wet 24/12/1999 - B.S. 31/12/1999 éd.3 Wijziging] k) onder "gerechtigde" op geneeskundige verstrekkingen, de rechthebbenden als bedoeld ...
      d'application à partir du 10/01/2000

[Wet 13/12/2006 - B.S. 22/12/2006 éd.2 p.73809 art.119 Wijziging] k) onder "gerechtigde" op geneeskundige verstrekkingen, de rechthebbenden als bedoeld ...
      d'application à partir du 01/01/2007

[Wet 26/03/2007 - B.S. 27/04/2007 éd.2 p.22521 art.12 Wijziging] k) onder "gerechtigde" op geneeskundige verstrekkingen, de rechthebbenden als bedoeld ...
      d'application à partir du 01/01/2008