Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 2.

[Wet 18/12/2016 - B.S. 27/12/2016 p.89711 art.2 Invoeging] t) <:M>onder "licentiaat in de wetenschappen" de licenciaat in de wetenschappen en ...
      d'application Ó partir du 01/07/2009