Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 2.

[B.S. 27/08/1994 Invoeging] In deze gecoördineerde wet wordt verstaan:
      d'application à partir du 06/09/1994

[Wet 24/12/1999 - B.S. 31/12/1999 éd.3 Wijziging] n) onder "zorgverlener", de beoefenaars van de geneeskunst, de kinesitherapeuten, ...
      d'application à partir du 10/01/2000

[Wet 13/12/2006 - B.S. 22/12/2006 éd.2 p.73802 art.89 Wijziging] n) onder "zorgverlener", de beoefenaars van de geneeskunst, de kinesitherapeuten, ...
      d'application à partir du ?

[Wet 10/04/2014 - B.S. 30/04/2014 éd.1 p.35460 Wijziging] n) onder "zorgverlener", de beoefenaars van de geneeskunst, de kinesitherapeuten, ...
      d'application à partir du 10/05/2014

[Wet 17/07/2015 - B.S. 17/08/2015 p.52852 art.12 Wijziging] n) onder "zorgverlener", de beoefenaars van de geneeskunst, de kinesitherapeuten, ...
      d'application à partir du 27/08/2015

[Wet 30/10/2018 - B.S. 16/11/2018 p.87955 art.2 Wijziging] n) onder "zorgverlener", de beoefenaars van de geneeskunst, de kinesitherapeuten, ...
      d'application à partir du 26/11/2018