Publié le 27/08/1994
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 83.


Art. 84.
06/09/1994 De Technische ziekenfondsraad heeft tot taak adviezen uit te brengen over de problemen in verband met de voorwaarden tot toekenning van de in de titel IV bedoelde uitkeringen met het oog op de behandeling ervan in het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen.

Afdeling V.- Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid

Art. 85.

FR   NL   [Affichage pour impression]